Mittwoch, 24. Oktober 2012

RUMPELN - 'IGITAL' - CD-R (save the cd-r, scdr14 / 24okt2012)


RUMPELN - 'IGITAL' - CD-R
1_black skivvies under my black trousers
2_När du känner det i rumpan..
3_holiday insan
4_inkl. verzerrbon
5_are we ducks?
6_null and void (1999)
7_känguunruh
8_yyarrrwaii
9_gorogorogümbürtü
10_das schweigen der lärmer

save the cd-r, scdr14 / 24okt2012

rumpeln : yyarrrwaii ///album:'igital', savethecdr, 2012) by Rumpeln

http://rumpeln.bandcamp.com/album/igital